Podręcznik do języka polskiego

Ponad słowami to seria przeznaczona do nauki języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, ukazująca się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Dla każdej klasy przewidziany jest oddzielny zestaw, dzięki któremu nauczyciel może realizować zlecone w podstawie programowej działania. Zakres treści poszczególnych elementów różni się nie tylko ze względu na etap edukacji, dla którego jest przeznaczony, ale też poziom kształcenia: w zakresie podstawowym lub zaawansowanym.

Dla klasy pierwszej przewidziane są następujące pozycje:

– podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami część 1” Małgorzaty Chmiel i Elizy Kostrzewy

– karty pracy ucznia- podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami część 2” Małgorzaty Chmiel i Anny Równy

– karty pracy ucznia w zakresie podstawowym i rozszerzonym Magdaleny Lotterhoff.

Dla klasy drugiej przewidziane są następujące pozycje:

–  podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami. Klasa 2. Część 1” Małgorzaty Chmiel i Anny Równy,

–  podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami. Klasa 2. Część 2” Małgorzaty Chmiel, Ewy Mirkowskiej-Treugutt i Anny Równy,

– karty pracy ucznia w zakresie podstawowym i rozszerzonym Magdaleny Lotterhoff.

Dla klasy trzeciej przewidziane są następujące pozycje:

– podręcznik w zakresie podstawowym i rozszerzonym „Ponad słowami. Klasa 3” Małgorzaty Chmiel, Roberta Pruszczyńskiego i Anny Równy,

– maturalne karty pracy w zakresie podstawowym i rozszerzonym Joanny Kuchty.

Co zawiera seria „Ponad słowami”?

Podręczniki oraz karty pracy szczegółowo przedstawiają epoki, dzięki czemu interesująco przybliżają uczniom charakterystyczne dla nich dzieła literatury oraz sztuki, a także kluczowe zagadnienia z obszaru filozofii oraz standardy  życia codziennego. Pomagają w prawidłowym interpretowaniu utworów literackich, analizując również tło historyczne i kulturowe powstawania danego tekstu. Wskazują odniesienia do współczesnej prozy i poezji, by ukazać ponadczasowość i uniwersalizm literatury. Seria skutecznie przygotowuje do egzaminu kończącego szkołę poprzez ćwiczenia umieszczonego na końcu każdego działu. Zawiera też przydatne podsumowania. Ponadto otwiera się na nowoczesne rozwiązania, które usprawniają i urozmaicają naukę. Stanowi też wsparcie w pracy nauczyciela. Co więcej, opracowanie treściowe, jak i graficzne jest bardzo atrakcyjne dla ucznia i zachęca do zdobywania wiedzy.

Uzupełnieniem serii są Vademeca, które pozwalają jeszcze lepiej opanować wiedzę niezbędną do pozytywnego zaliczenia egzaminu maturalnego.

Oblicza geografii 1

Oblicza geografii 1” to podręcznik do nauki geografii do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej autorstwa Romana Malarza, Marka Więckowskiego i Pawła Kroha (przy czym ostatni autor wziął udział w pracach tylko nad wersją dla osób realizujących materiał na poziomie rozszerzonym). Wydany został przed wydawnictwo Nowa Era, które już od wielu lat specjalizuje się w rozmaitego rodzaju publikacjach na cele edukacyjne. Nowa wersja podręcznika została wydana z uwzględnieniem najnowszej zmiany w programie programowym, która została przeprowadzona przy okazji reformy systemu szkolnego. Publikacja legitymuje się numerem dopuszczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej: 983/1/2019. Została ona wydana w dwóch wersjach: dla osób realizujących przedmiot na poziomie podstawowym oraz dla tych, którzy podejmują wyzwanie uczenia się geografii w trybie rozszerzonym, a więc przygotowują się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Cechy podręcznika 

Podręcznik stawia na innowacyjne rozwiązania, które mają pomóc w jego użytkowaniu w zmienionych reformą realiach szkoły średniej. Ponieważ do liceum będą teraz uczęszczać młodsi uczniowie, publikacja bazuje w stopniu większym niż dotychczas na różnorodnym i ciekawym formom przekazu. Dba się także o zachowanie przystępnego języka, a także umiarkowane dawkowanie wiedzy. Autorzy pamiętają także o rozwijaniu wśród uczniów całkowicie praktycznych umiejętności, do jakich niewątpliwie zalicza się praca z mapą turystyczno-topograficzną. Elementy „Sprawdź czy potrafisz” przy końcu każdego działu oraz „Podsumowanie” po każdym rozdziale umożliwiają szybkie i klarowne powtarzanie materiału i zdecydowanie ułatwiają przygotowanie do okresowych sprawdzianów wiedzy. Autorzy zadbali także o dostosowanie ilości materiału w każdym temacie do czasu trwania szkolnej lekcji.

Dodatkowe pomoce

Do podręczników wydane zostały już dodatkowe pomoce naukowe dla uczniów, którym zależy na utrwalaniu zdobytych podczas lekcji wiadomości poprzez wykonywanie ćwiczeń dopasowanych doskonale do tematów przerabianych w klasie. Do podręcznika realizującego materiał na poziomie podstawowym wydano „Karty pracy ucznia”, natomiast do tego przygotowującego ucznia na poziomie rozszerzonym przygotowano „Maturalne karty pracy”. Już sama nazwa sugeruje, że owa druga publikacja ma na celu oswajanie licealisty czy ucznia technikum już od pierwszej klasy z typami zadań typowymi dla egzaminu dojrzałości. Końcowy sukces na maturze determinowany jest bardzo często wieloletnią, sumienną pracą od początku edukacji w szkole średniej. Nowa Era jest także autorem specjalnego szkolnego atlasu, również pomocnego w nauce geografii.

Informatyka europejczyka – wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne

Seria Informatyka europejczyka to podręczniki i zeszyty ćwiczeń przeznaczone do nauki informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Publikacje zostały przegotowane przez cenione wydawnictwo edukacyjne Helion, a autorami książek są doświadczeni pedagogowie: Jolanta Pańczyk, Danuta Korman, Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka i Jarosław Skłodowski. Informatyka europejczyka to popularna i uznana przez nauczycieli seria, która jest zgodna z aktualnymi wymaganiami podstawy programowej i została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Swoboda w prowadzeniu lekcji przy jednoczesnej realizacji całego programu

Podręczniki informatyka europejczyka zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić uczniom naukę zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W przypadku tej serii postawiono na metodą nauczania informatyki opartą o wiedzę praktyczną. Najważniejsze zalety tego kursu to:

– scenariusze lekcji zaprojektowane w interesujący, różnorodny sposób

– swoboda w realizacji programu, umożliwiająca wprowadzanie w życie pomysłów nauczyciela przy jednoczesnym opnowywaniu wymaganych zagadnień

– spiralny charakter układu tematów w podręczniku

– ćwiczenia nastawione na praktykę, zachęcające do samodzielnego myślenia i dyskusji

– pogłębianie wiedzy informatycznej i rozwijanie analitycznego myślenia w przystępny sposób

– zachęcanie do rozwijania się również poza szkołą, poprzez podawanie przydatnych adresów bibliograficznych i interesujących przykładów, programów, projektów i zadań.

Nastawienie na praktyczną metodę zdobywania wiedzy

Praktyczne umiejętności to w informatyce podstawa. Autorzy serii mają tego świadomość i swoją wiedzę wykorzystali w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń z serii informatyka europejczyka do konstruowania zadań, proponowania wartościowych projektów i uczenia przydatnych, często niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, programów. Na każdym etapie nauczania skupiają się w książkach na przedstawianiu tych treści, które dostosowane są do możliwości uczniów konkretnym wieku. Dzięki takiemu podejściu, program z informatyki jest zintegrowany z treściami z innych przedmiotów, a uczniowie uczą się, jak wykorzystywać informatyczną wiedzę w innych dziedzinach. Zaletą publikacji jest także to, że autorzy zrealizowali program w przystępny i atrakcyjny dla uczniów sposób, w czym pomagają im również dodatkowe materiały multimedialne, które zostały dołączone do książek.

Informatyka europejczyka to seria książek, która pomaga nauczycielowi w dokładnej realizacji programu nauczania, ale także w przygotowywaniu interesujących i przydatnych, praktycznych lekcji. Jest sposobem na poznanie i zrozumienie informatyki przez uczniów w przystępny sposób.